Editio Janáček

Edice byla založena Nadací Leoše Janáčka v roce 2001 s cílem zaměřit vydavatelskou a ediční činnost především na hudební a slovesný literární odkaz Leoše Janáčka. Prvořadým úkolem Editia Janáček je dokončit Souborné kritické vydání Janáčkova díla a zpřístupnit je v maximálním rozsahu. Vydávání kritické edice bylo zahájeno koncem sedmdesátých let dvacátého století státním podnikem Supraphon ve spolupráci s Bärenreiter, GmbH.

Jako obecně prospěšná společnost existuje Editio Janáček především na principu nekomerčním; vydavatelské tituly by měly najít své uživatele v řadách hudebníků a badatelů.

Výkonnou redakcí a řízením vydavatelství byla v roce 2015 pověřena Mgr. Romana Klementová.