Zásady Edice

Pro kritickou (na základě všech dostupných pramenů muzikologicky zpracovanou a komentovanou) podobu výsledného hudebního zápisu jsou pro nás, s jistými modifikacemi, závazné Ediční zásady a směrnice, vydané knižně roku 1979, dílo autorské dvojice Jarmil Burghauser a Milan Šolc.

(Praktická vydání jsou v notografickém obrazu totožná s kritickou podobou vydání, ale neobsahují vydavatelské poznámky a annotazioni.)