Ediční rada

Ediční rada je společenství muzikologů a hudebních teoretiků janáčkovské specializace, se zkušenostmi s kritickou edicí Janáčkových děl. Ediční rada je chápána jako poradní a výkonný ediční orgán Nadace Leoše Janáčka, přispívající k realizaci vydávání Janáčkových děl jak v kritickém tak i praktickém vydání.

Ediční radu tvoří: prof. dr. Leoš Faltus jako předseda, prof. dr. Miloš Štědroň, dr. Eva Drlíková, dr. Alena Němcová, dr. Jarmila Procházková.